Passing Records

PASSING YARDS: SEASON

 1. T. Shoup - 1451 (1869) - 2011**+
 2. B. Borchardt - 1032 - 1994*
 3. K. Petrashek - 1019 (1091) - 2002**
 4. M. Mann - 960 (1178) - 2008**+
 5. T. Maki - 825 (952) - 2010**
 6. T. Shoup - 824 (1173) - 2012*
 7. T. Hawkins - 798 (895) - 2009**
 8. K. Petrashek - 761 (890 ) - 2001**
 9. T. Nelson - 727 - 1998*
 10. K. Heikkinen - 726 (860) - 2033**+
 11. T. Nelson - 695 - 1997*
 12. M. Mann - 692 (1019) - 2007**+
 13. R. Edelburg - 675 - 1988
 14. J. Blomberg - 616 - 1992*
 15. K. Heikkinen - 600 (1009) - 2004+

PASSING ATTEMPTS: SEASON

 1. B. Borchardt - 183 - 1994*
 2. T, Shoup - 174 (226) - 2011**+
 3. T. Shoup - 146 (191) - 2012*
 4. T. Nelson - 142 - 1999*
 5. K. Petrashek - 141 (154) - 2001**
 6. K. Petrashek - 140 - 2000
 7. K. Petroshek - 138 (159) - 2002**
 8. R. Edelburg - 138 - 1988*
 9. T. Nelson - 136 - 1997*
 10. T. Nelson - 130 - 1998*
 11. T. Hawkins - 121 (135) - 2009**
 12. T. Maki - 120 (139) - 2010**
 13. M. Mann - 116 (146) - 2008**+
 14. M. Mann - 104 (151) - 2007**+
 15. K. Heikkinen - 103 (135) - 2003**+

PASSING COMPLETIONS: SEASON

 1. T. Shoup - 89 (115) 2011**+
 2. B. Borchardt - 85 1994*
 3. R. Edelburg - 64 1988*
 4. T. Shoup - 61 (80 2012*
 5. T. Nelson - 58 1998*
 6. T. Hawkins - 56 (62) 2009**
 7. M. Mann - 56 (69) 2008**+
 8. T. Nelson - 51 1997*
 9. T. Maki - 50 (60) 2010**
 10. K. Petrashek - 50 (56) 2001 **
 11. K. Petrashek - 50 2000
 12. T. Nelson - 50 1999*
 13. K. Petrashek - 49 (56) 2002**
 14. M. Mann - 46 (67) 2007**+
 15. G. Lind - 45 1996*

PASSING PERCENTAGE: SEASON (20+ ATTEMPTS)

 1. T. Shoup - .513 - 2010**
 2. T. Shoup - .511 (.508) - 2011**+
 3. B. Borchardt - .500 - 1993*
 4. M. Mann- .483 (.472) - 2008**+
 5. G. Lind - .469 - 1996*
 6. B. Borchardt - .465 - 1994*
 7. T. Hawkins - .463 (,466) - 2009**
 8. R. Edelburg - .463 - 1988*
 9. A. Westphal - .450 - 1996*
 10. T. Nelson - .446 - 1988*
 11. M. Mann - .442 (.443) - 2007**+
 12. J. Blomberg - .441 - 1992*
 13. W. Moritz - .427 (.449) - 2005**+
 14. K. Heikkinen - .420 (.480) - 2003**+
 15. T. Shoup - .418 (.418) - 2012*

PASSING TD’S: SEASON

 1. T. Shoup - 16 ( 23) - 2011**+
 2. M. Mann - 15 (17) - 2008**+
 3. K. Heikkinen - 12 (15) - 2003**+
 4. M. Mann - 11 (14) - 2007**+
 5. T. Hawkins - 8 (12) - 2009**
 6. T. Shoup - 7 (10) - 2012*
 7. T. Maki - 7 (8) - 2010**
 8. K. Heikkinen - 7 (14) - 2004+
 9. T. Nelson - 7 - 1998*
 10. W. Moritz - 6 (7) - 2005**+
 11. B. Borchardt - 6 - 1993*
 12. R. Edelburg - 6 - 1988*
 13. T. Shoup - 5 - 2010**
 14. K. Petrashek - 5 - 2001**
 15. T. Nelson - 5 - 1999*

( ) Includes Non-conference games

 • 7 Conference Games 8 Conference Games + 8 Conference Games and 1 Playoff Game
 • 8 Conference Games & 4 Playoff Games